De organisatiecultuur is een sterke concurrerende factor. Meer nog dan een goede leidinggevende bepaalt het gedrag van medewerkers het succes in de markt. Tevreden en gemotiveerde medewerkers leveren immers extra kwaliteit. De klant merkt dat meteen en is dan als vanzelf ambassadeur.

Gun uw bedrijfscultuur een coach. Cultuur zit in alle vormen van gedrag. Ellen Luten doorgrondt snel de onderliggers, zodat gestuurd kan worden op de gewenste cultuur.

Cultuurverandering ontstaat niet via rapporten, maar door het werkelijk veranderen op de werkvloer door iedereen in het bedrijf.

Neem contact met ons op
Directie, management en medewerkers tesamen bepalen het nieuwe, gewenste gedrag van de organisatie. Daarbij is het belangrijk te kijken met een realistische blik. Wat is haalbaar en wat past?

Via gesprekken en gezamenlijke bijeenkomsten worden de succesfactoren en hindernissen onderzocht. Zonder oordelen, maar met scherpe focus op verbetering naar een positieve bedrijfscultuur waarin alle medewerkers kunnen floreren.

Indien nodig worden specifieke instrumenten ingezet die ondersteunen bij onderlinge communicatie en het sturen op cultuurfactoren.

Over Ellen

Wat anderen zeggen over Ellen Luten:
“Ellen is heel snel in het doorgronden van de organisatiecultuur en hoe dingen ontstaan. Zij faciliteerde gesprekken met alle lagen van de organisatie en kwam met realistische aanbevelingen. Het was heel prettig dat zij daarna ook kon helpen bij de implementatie.”

Individueel

Teams

Organisatie