Het resultaat telt

Hoe je het ook wendt of keert, het resultaat telt. Kwalitatief en kwantitatief. Meer tevredenheid bij klanten, betere dienstverlening, gemotiveerde medewerkers. Uiteindelijk leidt dat tot succesvollere bedrijfsvoering.

Ellen Luten heeft altijd een praktische benadering en stelt haalbare doelen.

Gun uzelf en uw organisatie een beter resultaat.

“Uit eigen ervaring kan ik Ellen zeer aanbevelen als coach. Ellen is heel snel in staat geweest energie terug te brengen in mijn dagelijks handelen. Ellen is een top-professional die vanuit een objectieve en deskundige analyse bijzonder goed in staat is jou zelf te laten ontdekken welke stappen gezet moeten worden om je doel te bereiken. Daarnaast is Ellen een hele plezierige persoonlijkheid waardoor het zeker geen opgave is om volledig open met haar te werken. Als je ook nog samen de opleiding ‘Inspiratie en Inspireren’ kunt doen, ben je helemaal bevoorrecht!”

johnmoesbergen1John Moesbergen
Chief Executive Officer
Rodgers Instruments US LLC

“Uitdagend, geruststellend, scherp, confronterend en warm… met die combinatie tast Ellen af, stuurt ze en brengt ze je naar een onontdekt niveau. Professioneel, verfrissend, solide en vertrouwd, als coach en als trainer. Telkens bouwt ze voort op wie je bent én geeft ze je nieuwe inzichten. Goed en fijn.”

haraldvandenbrinkHareld van den Brink
Sector Leader – Industrials, Asia
Arcadis

Enkele opdrachtgevers